Podcast #001 Narzędzia dla Azure developera, administratora, DevOps-a

Podcast #001 Narzędzia dla Azure developera, administratora, DevOps-a

Witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu w którym opowiem Ci o narzędziach, które pomagają mi w codziennej pracy z Azure. Azure portal app: https://portal.azure.com/App/Download Az Powershell AzureAD Azure cli Pisanie skryptów Visual Studio Code + dodatek PowerShell Windows Terminal Scott Hanselman o customizacji: post 1, post 2 video z PM Windows Terminal Azure DevOps ARM template: https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates Azure template…

Praca z kilkoma subskrypcjami Azure w konsoli

Praca z kilkoma subskrypcjami Azure w konsoli

Często zdarza się, że w danej organizacji jest więcej niż jedna subskrypcja Azure. Rozdział często następuje na subskrypcję per projekt, dział czy środowisko. Szczególnie ten ostatni podział jest szczególnie ważny, między innymi, że względów bezpieczeństwa i uprawnień. Przy takim podejściu jednak pojawia się problem przełączania między subskrypcjami. Na portalu Azure jest to jeszcze mało nieprzyjemne.…

Usługi obliczeniowe Microsoft Azure

Wpis ten jest zbiorem materiałów do mojej prelekcji na WDI 2019. Azure Batch: Kod z demo podczas prezentacji: https://github.com/michalchecinski/AzureBatchDemo Blender na Azure Batch: https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/azure-batch-demo-blender/ Azure Batch samples na Githubie Microsoftu: https://github.com/Azure-Samples/azure-batch-samples Azure Container Instances: Polecenia w Cloud Shell z demo: Krótkie filmy wprowadzające czym jest ACI: https://www.youtube.com/watch?v=EthBRXMcWao https://www.youtube.com/watch?v=oTM3xDpTrBE https://www.youtube.com/watch?v=tD57_S5R4ek Skalowanie serwerów do gry OpenArea za pomocą ACI: https://www.youtube.com/watch?v=DVwqi0JHNbI

Pobieranie danych z MS SQL w Azure Function

Pobieranie danych z MS SQL w Azure Function

Czasami pojawia sie potrzeba skorzystania w Azure Functions z danych znajdujących się w „starożytnych” bazach SQL. Nie żadnym noSQL jak Cosmos DB, czy Storage Tables. Zapewne można w tym momencie skorzystać z ADO.NET, czy innej biblioteki wykorzystywanej w dużych systemach. Ale funkcje raczej potrzebują czegoś lekkiego I szybkiego. I tutaj z pomoca przychodzi nam biblioteka…

Wysyłanie opóźnionych wiadomości Azure Service Bus

Wysyłanie opóźnionych wiadomości Azure Service Bus

Pracując z Service Bus zastanawiałem się, czy można opóźnić wysyłanie/pojawianie się wiadomości na kolejkę Service Bus. Znacznie uprościłoby to architekturę całego rozwiązania i zmniejszyło liczbę wywołań Azure Functions. Otóż można. Wystarczy tylko ustawić propertis ScheduledEnqueueTimeUtc klasy Microsoft.Azure.ServiceBus.Message . Samo tworzenie przykładowej opóźnionej wiadomości wygląda więc następująco: Helper Żeby uprościć pracę stworzyłem małą klasę z helperami…