Praca z kilkoma subskrypcjami Azure w konsoli

Często zdarza się, że w danej organizacji jest więcej niż jedna subskrypcja Azure. Rozdział często następuje na subskrypcję per projekt, dział, czy środowisko. Szczególnie ten ostatni podział jest szczególnie ważny, między innymi że względów bezpieczeństwa i uprawnień. Przy takim podejściu jednak pojawia się problem przełączania między subskrypcjami. Na portalu Azure jest to jeszcze mało nieprzyjemne.…

Usługi obliczeniowe Microsoft Azure

Wpis ten jest zbiorem materiałów do mojej prelekcji na WDI 2019. Azure Batch: Kod z demo podczas prezentacji: https://github.com/michalchecinski/AzureBatchDemo Blender na Azure Batch: https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/azure-batch-demo-blender/ Azure Batch samples na Githubie Microsoftu: https://github.com/Azure-Samples/azure-batch-samples Azure Container Instances: Polecenia w Cloud Shell z demo: Krótkie filmy wprowadzające czym jest ACI: https://www.youtube.com/watch?v=EthBRXMcWao https://www.youtube.com/watch?v=oTM3xDpTrBE https://www.youtube.com/watch?v=tD57_S5R4ek Skalowanie serwerów do gry OpenArea za pomocą ACI: https://www.youtube.com/watch?v=DVwqi0JHNbI

Pobieranie danych z MS SQL w Azure Function

Czasami pojawia sie potrzeba skorzystania w Azure Functions z danych znajdujących się w „starożytnych” bazach SQL. Nie żadnym noSQL jak Cosmos DB, czy Storage Tables. Zapewne można w tym momencie skorzystać z ADO.NET, czy innej biblioteki wykorzystywanej w dużych systemach. Ale funkcje raczej potrzebują czegoś lekkiego I szybkiego. I tutaj z pomoca przychodzi nam biblioteka…

Wysyłanie opóźnionych wiadomości Azure Service Bus

Pracując z Service Bus zastanawiałem się, czy można opóźnić wysyłanie/pojawianie się wiadomości na kolejkę Service Bus. Znacznie uprościłoby to architekturę całego rozwiązania i zmniejszyło liczbę wywołań Azure Functions. Otóż można. Wystarczy tylko ustawić propertis ScheduledEnqueueTimeUtc klasy Microsoft.Azure.ServiceBus.Message . Samo tworzenie przykładowej opóźnionej wiadomości wygląda więc następująco: Helper Żeby uprościć pracę stworzyłem małą klasę z helperami…

Nazwy tasków w Azure Batch

Ostatnio dość dużo pracowałem z usługą Azure Batch. W trakcie prac pojawiło się (jak zwykle) parę problemów. Jednym z nich były zbyt długie lub zawierające niedozwolone znaki ID Taska. Wyjątek Efektem tego było wystąpienie wyjątku Microsoft.Azure.Batch.AddTaskCollectionTerminatedException. Natomiast w szczegółach pojawiał się kod i wiadomość wyjątku o następującej treści:Error.Code=InvalidPropertyValue, Error.Message=The value provided for one of the…

Testy integracyjne ASP.NET Core: Azure Active Directory B2C Grupy użytkowników

Testy integracyjne są szczególnie kłopotliwe, gdy w aplikacji wykorzystujemy wiele rozwiązań zewnętrznych. Musimy posiadać faktyczną bazę danych, z której skorzystamy w teście. Jeżeli zapisujemy pliki na zewnętrzny dysk/serwis (np. Azure Blob Storage), to jego instancję testową również musimy użyć (akurat w przypadku Bloba nie jest to trudne – używamy po prostu lokalnego emulatora). Czy w…