Usługi obliczeniowe Microsoft Azure

Wpis ten jest zbiorem materiałów do mojej prelekcji na WDI 2019. Azure Batch: Kod z demo podczas prezentacji: https://github.com/michalchecinski/AzureBatchDemo Blender na Azure Batch: https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/azure-batch-demo-blender/ Azure Batch samples na Githubie Microsoftu: https://github.com/Azure-Samples/azure-batch-samples Azure Container Instances: Polecenia w Cloud Shell z demo: Krótkie filmy wprowadzające czym jest ACI: https://www.youtube.com/watch?v=EthBRXMcWao https://www.youtube.com/watch?v=oTM3xDpTrBE https://www.youtube.com/watch?v=tD57_S5R4ek Skalowanie serwerów do gry OpenArea za pomocą ACI: https://www.youtube.com/watch?v=DVwqi0JHNbI

Pobieranie danych z MS SQL w Azure Function

Czasami pojawia sie potrzeba skorzystania w Azure Functions z danych znajdujących się w „starożytnych” bazach SQL. Nie żadnym noSQL jak Cosmos DB, czy Storage Tables. Zapewne można w tym momencie skorzystać z ADO.NET, czy innej biblioteki wykorzystywanej w dużych systemach. Ale funkcje raczej potrzebują czegoś lekkiego I szybkiego. I tutaj z pomoca przychodzi nam biblioteka…

Wysyłanie opóźnionych wiadomości Azure Service Bus

Pracując z Service Bus zastanawiałem się, czy można opóźnić wysyłanie/pojawianie się wiadomości na kolejkę Service Bus. Znacznie uprościłoby to architekturę całego rozwiązania i zmniejszyło liczbę wywołań Azure Functions. Otóż można. Wystarczy tylko ustawić propertis ScheduledEnqueueTimeUtc klasy Microsoft.Azure.ServiceBus.Message . Samo tworzenie przykładowej opóźnionej wiadomości wygląda więc następująco: Helper Żeby uprościć pracę stworzyłem małą klasę z helperami…

Nazwy tasków w Azure Batch

Ostatnio dość dużo pracowałem z usługą Azure Batch. W trakcie prac pojawiło się (jak zwykle) parę problemów. Jednym z nich były zbyt długie lub zawierające niedozwolone znaki ID Taska. Wyjątek Efektem tego było wystąpienie wyjątku Microsoft.Azure.Batch.AddTaskCollectionTerminatedException. Natomiast w szczegółach pojawiał się kod i wiadomość wyjątku o następującej treści:Error.Code=InvalidPropertyValue, Error.Message=The value provided for one of the…

Testy integracyjne ASP.NET Core: Azure Active Directory B2C Grupy użytkowników

Testy integracyjne są szczególnie kłopotliwe, gdy w aplikacji wykorzystujemy wiele rozwiązań zewnętrznych. Musimy posiadać faktyczną bazę danych, z której skorzystamy w teście. Jeżeli zapisujemy pliki na zewnętrzny dysk/serwis (np. Azure Blob Storage), to jego instancję testową również musimy użyć (akurat w przypadku Bloba nie jest to trudne – używamy po prostu lokalnego emulatora). Czy w…