Zbiór linków 26-11-2019

Podstawy GraphQL w 10 obrazkach https://dev.to/hexrcs/graphql-crash-course-in-10-pics-3b04 My journey into Software Engineering Świetny post rekruterki z Microsoftu dotyczący jej drogi w kierunku zostania programistką. https://www.linkedin.com/pulse/my-journey-software-engineering-ela-mo%C5%9Bcicka/ IaC control via PowerShell module for ARM templates – JustCloud.pl https://justcloud.pl/ Helping People Work Efficiently while Remote – Den Delimarsky Den – PM z Microsoft odpowiedzialny za docs.microsoft.com – pisze jak…

Optymalizacja zapytań LINQ w Entity Framework Core

Optymalizacja zapytań LINQ w Entity Framework Core

Ostatnio natrafiłem na problem dotyczący zapytania LINQ wykonywanego na bazie za pomocą EF Core. Teoretycznie z poziomu LINQ wszystko wyglądało OK. A jednak zapytanie wykonywało się na tyle długo, że dostawało time out. Oryginalnie zapytanie wyglądało następująco: Generowany SQL wyglądał jak mały potworek. Zawierał wszystkie pola z tabeli Transactions, a jest ich aż 44! Rozwiązanie…

Usługi obliczeniowe Microsoft Azure

Wpis ten jest zbiorem materiałów do mojej prelekcji na WDI 2019. Azure Batch: Kod z demo podczas prezentacji: https://github.com/michalchecinski/AzureBatchDemo Blender na Azure Batch: https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/azure-batch-demo-blender/ Azure Batch samples na Githubie Microsoftu: https://github.com/Azure-Samples/azure-batch-samples Azure Container Instances: Polecenia w Cloud Shell z demo: Krótkie filmy wprowadzające czym jest ACI: https://www.youtube.com/watch?v=EthBRXMcWao https://www.youtube.com/watch?v=oTM3xDpTrBE https://www.youtube.com/watch?v=tD57_S5R4ek Skalowanie serwerów do gry OpenArea za pomocą ACI: https://www.youtube.com/watch?v=DVwqi0JHNbI

Pobieranie danych z MS SQL w Azure Function

Pobieranie danych z MS SQL w Azure Function

Czasami pojawia sie potrzeba skorzystania w Azure Functions z danych znajdujących się w „starożytnych” bazach SQL. Nie żadnym noSQL jak Cosmos DB, czy Storage Tables. Zapewne można w tym momencie skorzystać z ADO.NET, czy innej biblioteki wykorzystywanej w dużych systemach. Ale funkcje raczej potrzebują czegoś lekkiego I szybkiego. I tutaj z pomoca przychodzi nam biblioteka…

Wysyłanie opóźnionych wiadomości Azure Service Bus

Wysyłanie opóźnionych wiadomości Azure Service Bus

Pracując z Service Bus zastanawiałem się, czy można opóźnić wysyłanie/pojawianie się wiadomości na kolejkę Service Bus. Znacznie uprościłoby to architekturę całego rozwiązania i zmniejszyło liczbę wywołań Azure Functions. Otóż można. Wystarczy tylko ustawić propertis ScheduledEnqueueTimeUtc klasy Microsoft.Azure.ServiceBus.Message . Samo tworzenie przykładowej opóźnionej wiadomości wygląda więc następująco: Helper Żeby uprościć pracę stworzyłem małą klasę z helperami…

Nazwy tasków w Azure Batch

Nazwy tasków w Azure Batch

Ostatnio dość dużo pracowałem z usługą Azure Batch. W trakcie prac pojawiło się (jak zwykle) parę problemów. Jednym z nich były zbyt długie lub zawierające niedozwolone znaki ID Taska. Wyjątek Efektem tego było wystąpienie wyjątku Microsoft.Azure.Batch.AddTaskCollectionTerminatedException. Natomiast w szczegółach pojawiał się kod i wiadomość wyjątku o następującej treści:Error.Code=InvalidPropertyValue, Error.Message=The value provided for one of the…