Odświeżanie danych przy pojawianiu się widoku Xamarin Forms

Przez ostatni tydzień głównym zajęciem przy aplikacji Codziennik było tworzenie mechanizmu edycji wpisów. Wszystko szło w dobrym kierunku. Gdy wszystkie mechanizmy odczytu i zapisu edytowanego wpisu teoretycznie działały zauważyłem problem. Jak działa mechanizm edycji? Przy naciśnięciu przycisku Edytuj pojawia się nowy widok nad obecnym: Umożliwia on wprowadzenie zmian do odpowiedzi pierwotnie udzielonych. Po zakończonej edycji…